Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Організація дозвілля підлітків в умовах сільської місцевості


Категорія: ПедагогікаДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ Вологодської області ГОУ СПО "Тотемського ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ"
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Випускна кваліфікаційна робота спеціальність 050711 "Соціальна педагогіка"
Тотьма 2010 ЗМІСТ
ВСТУП ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ Сутність понять "дозвілля", "вільний час" Особливості підліткового віку Особливості дозвіллєвого проведення часу сучасного підлітка Особливості організації дозвілля підлітків в умовах сільської місцевості ГЛАВА 2. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ПІДЛІТКІВ У П. СУДРОМА Бєльського району Архангельської області 2.1 Організація дослідження 2.2 Аналіз організації дозвілля і вільного часу підлітків у п. Судрома 2.3 Аналіз результатів і висновки 2.4 Рекомендації з організації дозвілля і вільного часу підлітків п. Судрома ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК < br/> ВСТУП
Сучасне суспільство вимагає нових технологій у діяльності всіх соціальних інститутів, що працюють з дітьми, тому що в даний час проблема соціальної та індивідуальної адаптації дітей дуже актуальна через швидко мінливих умов життя, еволюції різних форм навчання, виховання і розвитку, необхідність підготовки до життя і соціального успіху. Зусилля педагогів, в тому числі і соціальних, повинні бути спрямовані на те, щоб навчити дітей прагнути до багатої, різноманітної і вільної культурі, яка існує не тільки для того, щоб пізнавати її, а й, насамперед, для виховання і вдосконалення себе в ній. Вона - ідеальний засіб для розвитку та самовираження особистості. Людина стає особистістю, лише прилучаючись до духовних цінностей, які забезпечують його цілісність, його гармонію, його включеність в соціум. Діяльність педагогів особливо важка в умовах зміни ціннісних орієнтацій, коли багато людей позбавлені ідеалів і надій, до яких слід прагнути. Але педагог покликаний відстоювати цінності, які рятують людину від духовної убогості і культурної обмеженості, допомагаючи і навчаючи дітей долати труднощі, долучати їх до світової культури, допомагати освоювати нові соціальні ролі, певні правові та моральні норми і цінності. Дозвілля - чудове простір для розвитку культури. Правильна організація дозвілля сприяє формуванню у дітей культури спілкування, зміцненню сімейних зв'язків, створює умови для самореалізації і самовиховання особистості. Змістовний відпочинок і дозвілля, поряд з утворенням і задоволенням основних потреб дитини, відіграють велику роль в його розвитку. Заняття дитини у вільний час не тільки розвивають у нього певні якості, але і організовує його, надають йому впевненість у своїх діях і у своїй компетентності. У нових соціально-економічних умовах необхідно найбільш повноцінно та ефективно реалізовувати соціально-педагогічний потенціал вільного часу дітей. Істотно розширювати традиційні напрямки, форми, технології роботи з дітьми та підлітками. Пам'ятати, що дозвілля - це і час відпочинку, і сфера розвитку здібностей, реалізації інтересів, застосування знань у новій ситуації, відмінної від уроку і вільне спілкування з різними людьми. Саме час відродити роль дозвілля та показати актуальність змістовного його проведення, так як це допоможе активізувати потенціал розвитку дітей. Таким чином, можна стверджувати, що дозвілля - необхідна частина життя будь-якої людини, а особливо дитини, який знаходиться в активному процесі розвитку. Актуальність теми ВКР полягає в тому, що дозвілля для сучасних підлітків є однією з першорядних цінностей, в цій області реалізуються багато соціокультурні потреби дітей. Для дозвільної сфери життєдіяльності найбільшою мірою характерна свобода особистості, яка проявляється у виборі форм, місця, часу проведення дозвілля. Саме у сфері дозвілля підлітки більш ніж де-небудь виступають в якості вільних індивідуальностей. У сучасному російському суспільстві, в якому спостерігається нестабільність нормативно-ціннісних систем, проблема дозвілля молоді набуває особливої ??гостроти. Актуалізація питань дозвілля підлітків зумовлена ??й тим, що молоде покоління, у відповідності зі своїми соціокультурними потребами, час дозвілля присвячує в основному спілкуванню у молодіжних компаніях, групах однолітків, де формується особлива молодіжна субкультура, що впливає на становлення особистості молодої людини. Об'єкт дослідження: дозвілля підлітків в умовах сільської місцевості. Предмет дослідження: організація дозвілля підлітків в умовах сільської місцевості. Метою роботи є вивчення...


Сторінка 1 из 17 | Наступна сторінка

Правий куточок