Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Ціноутворення у сфері послуг


Категорія: ФінансиЗМІСТ
СОДЕРЖАНИЕ..................................................................................................................................................................................... 1
Введение................................................................................................................................................................................................. 1
Ціноутворення на споживчі услуги............................................................................................................................ 2
Особливості формування цін на різні види услуг................................................................................................... 9
Задача.................................................................................................................................................................................................. 11
ЛИТЕРАТУРА..................................................................................................................................................................................... 14
Введення
Сфера послуг - сукупність галузей, функціональне
призначення яких в системі суспільного виробництва виражається в
виробництві та реалізації послуг і духовних благ для населення. До сфери послуг
відносяться житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення,
народна освіта, охорона здоров'я, фізкультура і соціальне забезпечення;
культура і мистецтво; пасажирський транспорт; зв'язок по обслуговуванню населення,
роздрібна торгівля, громадське харчування [1, с. 5].
Залежно від їх ролі в процесі відтворення,
від характеру задовольняються ними потреб галузі обслуговування можна
об'єднати в дві групи. Одна представляє галузі, діяльність яких
націлена на задоволення соціально-культурних, духовних, інтелектуальних
запитів людини, підтримка його нормальної життєдіяльності (освіта,
охорону здоров'я, фізкультура, соціальне забезпечення, культура мистецтво). Інша
охоплює галузі матеріально-побутового обслуговування: житлово-комунальне
господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, невиробнича
зв'язок, роздрібна торгівля, громадське харчування. Вони покликані сприяти
скороченню витрат праці на ведення домашнього господарства, обслуговування членів
сім'ї, розширенню можливостей для задоволення духовних потреб,
всебічному і гармонійному розвитку особистості [1, с 5].
Зрозуміло, такий розподіл є досить
умовним, оскільки і галузі першої групи створюють умови для
життєдіяльності людей, а галузі другої групи в значній мірі впливають
на задоволення духовних запитів і здоров'я населення, вивільняючи час для
дозвілля (наприклад, побутове обслуговування населення, поліпшення житлових умов і
т. д.) [1, с. 5].
Сфера послуг - найважливіша складова нормального
функціонування економіки країни і стабільності в суспільстві. На сьогоднішній
день в сфері послуг в розвинених країнах зайнято приблизно 60% економічно
активного населення, в розвиваються ця частка становить 30% (але і там, і там
йде тенденція до збільшення). А так як ціни в умовах ринкової економіки
грають першорядне значення (визначають структуру виробництва, надають
вирішальний вплив на рух матеріальних потоків, розподіл товарної
маси, рівень добробуту населення), то від ціноутворення у сфері послуг
залежить благополуччя не тільки кожного окремого виробника і продавця
-яких послуг, а й усього суспільства.
Ціноутворення
на споживчі послуги
Формування цін на споживчі блага - одна з
найбільших за масштабами сфер діяльності фахівців з ціноутворення. При
цьому властивості споживчих благ настільки різні, що породжують необхідність
у використанні вельми відрізняються методів ціноутворення [3, с. 309].
Класифікацію
споживчих благ можна представити у вигляді такої схеми:

Світ послуг нині не менше різноманітний, ніж світ
товарів, і швидко розширюється (наприклад, зараз ми спостерігаємо вибухове зростання
ринку інформаційно-мережних послуг, пов'язаних з «Інтернетом»). Його основний
особливістю є нематеріальний характер одержуваних покупцем благ.
Ступінь такої нематеріальності може бути вел...


Сторінка 1 из 6 | Наступна сторінка

Правий куточок