Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Ліцензування торговельної діяльності


Категорія: Бухгалтерський облік і аудит
Ліцензування торговельної діяльності. Ліцензування - це спосіб захисту суб'єктів ринку від дій непрофесійних учасників, форма контролю держави за діяльністю суб'єкта. Ліцензування проводиться державними органами. Для отримання ліцензії на здійснення торговельної діяльності необхідно надати в орган наступні документи: 1) заяву про видачу ліцензії із зазначенням найменування та організаційно-правової форми юридичної особи, місця знаходження, найменування банку, розрахункового рахунку, б...

Читати далі...

Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці з робітниками і службовцями


Категорія: Бухгалтерський облік і аудит
Введення Метою даної курсової роботи є підготовка до самостійної роботи за фахом, поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок. Завдання курсової роботи - закріплення отриманих знань в області бухгалтерського обліку. Отримання навичок роботи з нормативними документами та періодичною літературою, а так само вміння збирати, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію. Розвиток практичних навичок, тобто на умовному прикладі господарської діяльності промислового пі...

Читати далі...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік аналіз і аудит розрахунків з персоналом з оплати праці на прикладі ПО Лана


Категорія: Бухгалтерський облік і аудит
Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої професійної освіти «Хабаровська державна академія економіки і права» Факультет Аудитор Кафедра бухгалтерського обліку і контролю «ЗАТВЕРДЖУЮ»: Зав кафедрою ________________________________/Вахрушева О.Б. /«_____» ___________ 200__р. Випускна кваліфікаційна робота за темою: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит розрахунків з персоналом з оплати праці (на прикладі ВО «Лана»)

Читати далі...

Реферат на тему: Контролльная робота з бухгалтерського обліку 2


Категорія: Бухгалтерський облік і аудит
1. Дайте визначення термінів: - Реєстрація документа - запис облікових даних про документ за встановленою формою, яка фіксує факт його створення, відправлення або отримання. - Номенклатура справ - систематизований перелік найменувань справ, що заводяться в організації, із зазначенням термінів їх зберігання, оформлений в установленому порядку. - Документообіг - рух документів між їх укладачами та виконавцями з інформаційних технологічних ланцюжках, що дає можливість поінформувати всіх зацікавл...

Читати далі...

Реферат на тему: Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками на промисловому підприємстві


Категорія: Бухгалтерський облік і аудит
1 ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З постачальниками та підрядниками 1.1 Теоретичні аспекти обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Господарські зв'язки між підприємствами можуть бути прямими і опосередкованими (непрямими), тривалими і короткостроковими. Прямі являють собою зв'язки, при яких відношення по поставках продукції встановлюється між підприємством-виробником і підприємствами-постачальниками прямо, безпосередньо. Опосередковани...

Читати далі...
Правий куточок