Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Ринок землі 5


Категорія: Геологія
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЗЕМЛІ. Під ринком землі слід розуміти не тільки купівлю-продаж землі, а й надання її в оренду, а так само весь ринок сільськогосподарської продукції, на якому реалізуються в тій чи іншій формі відносини власності на землю. Ринок землі має цілу низку специфічних особливостей. По-перше, земля є безкоштовним подарунком природи, що дозволяє говорити про ірраціональний характер її вартості. Проте, земля є об'єктом купівлі-продажу; з нею пов'язані земельні орендні відноси...

Читати далі...

Реферат на тему: Поділ земель. Порядок виконання відводу земельних ділянок для будівництва магазинів


Категорія: Геологія
Про Р Л А У Л Е Н І Е п/п Назва розділу Стор. 1 Ознайомлення з комітетом (скільки співробітників, займані посади, обов'язки). 2 2 Порядок ведення земельного обліку (у районі, місті). 4 3 Порядок відводу земель. 6 4 Проведення інвентаризації земель (населених ...

Читати далі...

Реферат на тему: Видобуток і застосування нафти


Категорія: Геологія
Введення Бурхливий науково-технічний прогрес і високі темпи розвитку різних галузей науки і світового господарства в XIX - XX ст. призвели до різкого збільшення споживання різних корисних копалин, особливе місце серед яких зайняла нафту. Нафта почали добувати на березі Євфрату за 6 - 4 тис. років до нашої ери. Використовувалася вона і як ліки. Стародавні єгиптяни використовували асфальт (окислену нафта) для бальзамування. Нафтові бітуми використовувалися для приготування будівельних р...

Читати далі...

Реферат на тему: Специфіка термінологічного поля в області нафти і газу


Категорія: Геологія
УДК81'373: 622.276/.279: [811.111 +811.512.122 На правах рукопису Смагулова Айгер СОВЕТХАНОВНА Специфіка термінологічного поля в області нафти і газу (на матеріалі англійської та казахського мов) 10.02 .20 - порівняльно-історичне, типологічне і порівняльне мовознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Республіка Казахстан Алмати, 2010 Робота виконана на кафедрі загального мовознавства Казахського уніве...

Читати далі...

Реферат на тему: По організації та проведення навчальної


Категорія: Геологія
? МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ < br/> КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМДАЦІІ По організації та проведення навчальної геодезичної практики за спеціальністю 1202-ПГС (спецкурс) Затверджено На засіданні кафедри Протокол № ____...

Читати далі...
Правий куточок