Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Суб'єктність тексту як фактор варіативності його інтерпретації


Категорія: Мовознавство, філологія
Л. Г. Кім Завданням статті є теоретичне і експериментальне дослідження феномена множинної інтерпретації як реалізації смислового потенціалу тексту в процесі його функціонування, а також моделювання смислового поля тексту в «просторі адресата». Реалізовується в даній статті підхід передбачає розгляд тексту в якості одного з фаціенсов розгортається комунікативної ланцюжка «автор - текст - адресат» з текстоцентрістскіх позицій, тобто текст розглядається як суб'єкт (в широкому - детермінаційном...

Читати далі...

Реферат на тему: Продуктивна лінгвістика та продуктивно-граматичне напрям у лінгвістиці


Категорія: Мовознавство, філологія
Д. Р. Шарафутдинов Під продуктивною, або активної, граматикою прийнято розуміти лінгвістичне твір, основний зміст якого становить система лінгвістичних інструкцій, що забезпечують продуктивну (активну) мовну діяльність. Іншими словами, продуктивної граматикою називається граматика продуктивної мовленнєвої діяльності на певній мові. У синхронної русистики розробка продуктивно-граматичної проблематики спирається на значну лінгвістичну традицію. Є чимало досліджень якщо і не націлених спеціально...

Читати далі...

Реферат на тему: Одноактантние елементарні прості речення з семантикою руху в хантийській мовою


Категорія: Мовознавство, філологія
В. Н. Соловар Стаття присвячена семантичної класифікації дієслів руху, моделюванню простого пропозиції як одиниці мови, опису семантики одноактантной моделі руху на матеріалі казимского діалекту. Ми спираємося на роботи М. І. Черемісін і її учнів [див, наприклад: Черемісіна, 1989; 2004; Черемісіна, Скрібнік], в яких описуються критерії виділення основної одиниці синтаксису - ЕПП. До його складу вводиться предикат та його обов'язкові розповсюджувачі. З цих позицій модель простого пропозиці...

Читати далі...

Реферат на тему: Концептуальне зміст структурної схеми There PSimpleVerbal S APlace в англійській мові


Категорія: Мовознавство, філологія
С. Є. Кузьміна Розглядаються особливості плану змісту структурної схеми англійської мови There PSimpleVerbal S APlace. Відповідно до когнітивним підходом до аналізу мовних одиниць досліджується виражався даною схемою синтаксичний концепт, формулюється відповідна йому типова пропозиція. Описуються варіанти реалізації змісту схеми, виявляється її інваріантне і прототиповому зміст. Ключові слова: синтаксичний концепт; типова пропозиція; інваріант і варіанти; прототиповому структура. Структурно-...

Читати далі...

Реферат на тему: Словник А. Н. Сергєєва як один з перших лексикографічних дослідів систематизації топонімії Росії XIX в.


Категорія: Мовознавство, філологія
Н. М. Івашова Історія російської лінгвістичної науки та лексикографії починаючи з XVIII в. свідчить про «глибокий інтерес до питань походження та освіти того чи іншого слова не тільки з боку власне філологів, але й учених найрізноманітніших областей знання, а також всіх освічених людей у ??зв'язку із зростанням національної самосвідомості ... Далеко не завжди ці вишукування мали наукове значення ... проте важко переоцінити позитивну сторону цих вишукувань »[Цейтлін, 21]. У XIX в. дослідж...

Читати далі...
Правий куточок