Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Особливості змісту концепту «розум» в мові Древньої Русі


Категорія: Мовознавство, філологія
Є. В. Дзюба Сучасна когнітивна лінгвістика зосереджує увагу на вивченні окремих концептів (або їх сукупностей, тобто концептосфер) як «змістовних одиниць колективної свідомості» [Бабушкін, 51]. У даній роботі прийнято визначення концепту, запропоноване І. А. Стернин: «Концепт розуміється ... як дискретне утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, що володіє щодо впорядкованої внутрішньою структурою, що представляє собою результат пізнавальної (когнітивної) діяльності товариства і ...

Читати далі...

Реферат на тему: Лінгвістичний міф у відображенні фольклору та літератури. (На матеріалі міфу про російською мате)


Категорія: Мовознавство, філологія
М. Р. Шумаріна Одним з факторів, що визначають розвиток мови, є громадська думка, формування якого визначається не тільки (і не стільки) досягненнями лінгвістичної науки, а в найбільшій мірі поглядами рядових носіїв мови. Повсякденні уявлення про мову виступають як активна сила, виконуючи роль або перешкоди, або каталізатора в здійсненні повсякденної комунікативної діяльності, а також мовної політики. Дослідники звертали увагу на «перспективність лінгвокультурологічного аналізу метаязиковой ви...

Читати далі...

Реферат на тему: До характеристики поняття комунікативного стилю спілкування


Категорія: Мовознавство, філологія
С. В. Мкртичян Історія вивчення феномена «стиль» налічує понад дві тисячі років, але при цьому до теперішнього часу немає певної відповіді на вельми дискусійне питання про стиль, який як явище і лінгвістична категорія породив цілу область наукових досліджень. Проблеми стилістики знайшли відображення в цілому ряді робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких у першу чергу слід назвати М. М. Бахтіна, Р. А. Будагова, Х. Вельфлина, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, І. Р. Гальперіна, І. А. Г...

Читати далі...

Реферат на тему: Про специфіку топонімічної версії етнокультурної інформації


Категорія: Мовознавство, філологія
Є. Л. Березович В даний час дослідження, спрямовані на реконструкцію народної картини світу, вже перестали дивувати своєю новизною. Особливості народного менталітету експлікується за даними різних знакових систем, різних "кодів" - фольклорного, обрядового, мовного (мається на увазі природний людський мова) та інших, кожен з яких сам по собі надзвичайно складно організований. Зусиллями багатьох учених, в першу чергу представників школи Н. І. Толстого - авторів етнолінгвістичного словника "Слов&...

Читати далі...

Реферат на тему: Синтаксичні функції узагальнюючих слів


Категорія: Мовознавство, філологія
Л. Р. Мірсіапова У синтаксисі значне місце займає питання про пропозиції з узагальнюючими словами при однорідних членах. Такі пропозиції в граматиках з російської та тюркських мов вивчаються давно. Однак ступінь вивченості даної синтаксичної категорії не однакова у вищевказаних мовами. Наприклад, в татарській мові немає єдиної думки про синтаксичної функції узагальнюючих слів. У шкільних підручниках з синтаксису татарської мови однорідні члени та узагальнююче слово розглядаються як однакові ...

Читати далі...
Правий куточок