Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Уральське міське просторіччя: лінгвокультурние типажі


Категорія: Мовознавство, філологія
І. В. Шалина Включення в об'єкт сучасної лінгвістики людини як «основну героя, який виявляє свої індивідуальні та типізовані риси, обумовлені місцем і часом життя, освітою і культурою, етнічної та професійною приналежністю» [Милославський, 50], сприяло розробці культурологічних аспектів вирішення проблем мовного існування окремої особистості і різних лінгвокультурних спільнот. Об'єкт лингвокультурологии - мовна особистість як узагальнений носій «культурно-мовних та комунікативно-діяльн...

Читати далі...

Реферат на тему: Експлетівние слова і їх функції в іспанській розмовній мові


Категорія: Мовознавство, філологія
О. В. Федосова Експлетівние слова (ісп.expletivos-букв. «Доповнювальних, вставні»), більше відомі в іспанській лінгвістичній літературі какmuletillas (букв. «підпірки», уменьш. Отmuleta-«милицю»), мають також цілий ряд інших метафоричних найменувань: coletillas (уменьш. отcoleta-«косичка; стирчить пасмо волосся»), latiguillos (ісп. «пагони; вусики у рослин»), bordones/bordoncillos (від ісп.bordon-«посох»), estribillo (ісп. «приспів»), ripio (ісп. «щебінь, гравій»), empunadura (ісп. «рукоятка, ...

Читати далі...

Реферат на тему: Антропоцентричность апелятивності текстів сучасної німецької мови


Категорія: Мовознавство, філологія
Е. В. Комлева Принцип осягнення мови в тісному зв'язку з буттям людини експліцитно проголошується при антропоцентрическом подходе. Саме в цьому напрямку розвивається вивчення різних типів тексту, мовні характеристики якого представляються як результат соціокультурного та лінгвокультурного взаємодії відправника тексту (адресанта) і одержувача тексту (адресата) [см.: Glinz, 82]. Взаємовідносини адресанта і адресата знаходяться під впливом історичних, соціальних, культурологічних умов існуван...

Читати далі...

Реферат на тему: Особливості лексико-семантичного поля «ставлення людини до власності» а


Категорія: Мовознавство, філологія
А. А. Едаліна Дана робота виконана в руслі сучасних етнолінгвістичних досліджень, орієнтованих на реконструкцію народної мовної картини світу. Значний інтерес у зазначеному аспекті представляє розгляд діалектної лексики, яка є найціннішим джерелом щоб одержати етнокультурної інформації. Російські говірки «обслуговують» традиційний світогляд, сформований в умовах інших майнових відносин, ніж ті, які оточують носія літературної мови та книжкового мовної свідомості, і це виступає додатковою обста...

Читати далі...

Реферат на тему: Ономасиологический портрет реалії як жанр лінгвокультурологічного опису


Категорія: Мовознавство, філологія
Є. Л. Березович, М. Е. Рут У сучасній лингвокультурологии (і ширше - в роботах, присвячених проблемам вивчення мови як форми відображення дійсності) ось уже два десятки років споживано визначення картина світу, що застосовується як універсальне позначення тлумачення мовного матеріалу як репрезентанта тих чи інших конкретно-чуттєвих уявлень носія мови про дійсність. Образність даного визначення, з одного боку, робить його вельми зручним для позначення будь позамовною інформації, отриманої з мов...

Читати далі...
Правий куточок