Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Вдосконалення державного регулювання оплати праці


Категорія: Економіко-математичне моделювання
Введення Уряди більшості країн залишають за собою повноваження з регулювання ринку праці і, зокрема, оплати праці. Однак ступінь такої участі розрізняється по країнах. В основі відмінностей лежать соціальні, політичні та економічні фактори, законодавчі традиції. Багато в чому ступінь участі держави в прийнятті рішень щодо оплати праці залежить від траєкторії попереднього розвитку країни.   Система оплати праці в Білорусі досить жорстко регулюється державою. Підприємств...

Читати далі...

Реферат на тему: Обгрунтування виробничої програми підприємства


Категорія: Економіко-математичне моделювання
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ Інститут національної та світової економіки Кафедра макроекономіки КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Економіка підприємства» на тему «Обгрунтування виробничої програми підприємства» Виконав (а) студент (ка) ________ форми навчання спеціальності _________ спеціалізації ___________ курсу __ групи __________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) Керівник проекту ___________________________________________ (вчений ступінь, звання) (підпис) (ініціал...

Читати далі...

Реферат на тему: Використання енергоресурсів


Категорія: Економіко-математичне моделювання
- Необхідна умова існування і розвитку людської цивілізації. Збільшення масштабів енергоспоживання в світі пояснюється необхідністю задоволення зростаючих соціально-економічних потреб суспільства.   Світовий паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) є однією з основних складових сучасного світового господарства, охоплює всі процеси видобутку і переробки палива (паливні галузі промисловості), електроенергетику, а також транспортування і розподіл палива та електроенергії. Частка цього компл...

Читати далі...

Реферат на тему: Кредити від комерційного банку на житлове будівництво


Категорія: Економіко-математичне моделювання
Завдання 1 Наведено поквартальні дані про кредити від комерційного банку на житлове будівництво (в умовних одиницях) за 4 роки (всього 16 кварталів, перший рядок відповідає першому кварталу першого року). Потрібно: 1) Побудувати адаптивну мультипликативную модель Хольта-Уінтерс з урахуванням сезонного фактора, прийнявши параметри згладжування ? 1 = 0,3; ? 2 = 0,6; ? 3 = 0,3. 2) Оцінити точність побудованої моделі з використанням середньої відносної помилки апроксимації. 3) Оцінити адекв...

Читати далі...

Реферат на тему: Конкуренція в сучасному світі


Категорія: Економіко-математичне моделювання
Конкуренція являє собою один з чотирьох базових типів відносин між економічними суб'єктами в економічній науці і в реальному світі, поряд з кооперацій, координацією і коеволюція. У країнах з ринковою економікою конкуренція здавна розглядається як найкращий засіб регулювання людської діяльності і соціально-економічних відносин. Саме конкуренція виступає найважливішим механізмом забезпечення ефективності ринкової економіки. В останні роки сформувалися два погляди на т...

Читати далі...
Правий куточок