Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Мінімізація функції багатьох змінних Наближені чисельні методи Метод Монте-Карло


Категорія: Математика
1. Мінімізація функції багатьох змінних. Аналітичні методи. Теорема Вейєрштрасса: нехай - безліч функцій неперервних на замкненому обмеженій множині. Якщо, тоді досягає своїх найбільшого і найменшого значень. Визначення: точки максимуму і мінімуму називаються точками екстремуму функції. Теорема Ферма: (необхідна умова існування екстремуму). Нехай функція - визначена в околиці точки. Якщо - є точкою екстремуму функції, і в цій точці існують приватні похідні, тоді (1) Узаг...

Читати далі...

Реферат на тему: Шпаргалка з Математики 3


Категорія: Математика
диференціальні рівняння. Рішення різних геометричних, фізичних та інженерних задач часто призводять до рівнянь, які пов'язують незалежні змінні, що характеризують ту мул іншу задачу, з якою - небудь функцією цих змінних і похідними цієї функції різних порядків. Як приклад можна розглянути простий випадок рівноприскореного руху матеріальної точки. Відомо, що переміщення матеріальної точки при рівноприскореному русі є функцією часу і виражається за формулою: В свою чергу прискорення a є пох...

Читати далі...

Реферат на тему: Наближене обчислення інтеграла


Категорія: Математика
Зміст Введення 1 лютого. Різні методи обчислення визначених інтегралів 3 1.1. Метод Сімпсона для інтегрування функцій F (x) по заданому проміжку і його реалізація мовою Pascal 4 1.2. Метод Сімпсона для інтегрування функції від двох змінних F (x, y) по прямокутній двовимірної області та його реалізація мовою Pascal 5 1.3. Метод Ромберга і його реалізація мовою Pascal 7 1.4. Метод Гаусса і його реалізація мовою Pascal 10 Висновок 16 Література 17 Введення Система програмування Тур...

Читати далі...

Реферат на тему: з Математики 2


Категорія: Математика
Зміст 1.Вступ в аналіз і диференціальне числення функції одного змінного 2 лютого. Диференціальне числення функцій і його додаток 3 травня. Інтегральне числення функції одного змінного 10 1.Вступ в аналіз і диференціальне числення функції одного змінного Обчислити межа Знайти асимптоти функції Відзначимо, що дана функція не існує при. Досліджуємо пряму на вертикальну асимптотічность: Звідси випливає, що пряма є вертикальною асимптотой. Перевіримо функцію на існування горизонтальн...

Читати далі...

Реферат на тему: Перевірка статистичної гіпотези про нормальний закон розподілу випадкової величини


Категорія: Математика
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ГОУ ВПО Томського державного університету ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КАРТОГРАФІЇ ТА ГІС Лабораторна робота № 3 Перевірка статистичної гіпотези про нормальний закон розподілу випадкової величини Варіант 6 Виконав: ст.981гр. Васиковська В. А. Перевірив: ст.викл. Войкова О.А. Тюмень 2009 р. Мета роботи: набути навичок з оволодіння методом перевірки статистичної гіпотези про нормальний закон розподілу досліджуваної випадкової величини....

Читати далі...
Правий куточок