Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Льюїс Керролл як нелінійне явище


Категорія: Математика
Ю.А. Данилов Так був названий один з доповідей Юлія Олександровича на Ветлузького школі «Нелінійні хвилі» в 1981 р. Конспект цього виступу зберігся у Д. І. Трубецкова і на його прохання з невеликими доповненнями ліг в основу статті в «Известиях вузів ПНД» в 1996 г ., а потім у журналі «Хімія і життя». Поведінка будь-якої складної системи, тим більше такий вкрай незвичайної, як Льюїс Керролл, особливо цікаво поблизу її особливих точок. Почнемо розгляд, природно, з t = 0, тобто з моменту наро...

Читати далі...

Реферат на тему: Основи метрології


Категорія: Математика
Виміри є одним з найважливіших шляхів розвитку науково-технічного прогресу, пізнання природи і суспільства людиною. У практичній діяльності ми постійно маємо справу з вимірами, вони мають першорядне значення у всіх сферах виробництва і споживання, оцінки якості товарів, впровадження нових технологій і управління ними. Наука, що вивчає вимірювання, називається метрологією. Слово «метрологія» утворене з двох грецьких слів: «метрон» - міра і «логос» - вчення. Дослівний переклад слова «метрологі...

Читати далі...

Реферат на тему: Зміна щільності небесних тіл


Категорія: Математика
Паршаков Євген Опанасович Небесні тіла можна розділити за щільністю на дві великі групи: силікатні тіла з щільністю близько 3 г/см3 і вище, і крижані і газові тіла з щільністю близько 2 г/см3 і нижче. Загалом, щільність, у міру збільшення небесних тіл, крім, мабуть, планет-гігантів, збільшується. Зростає щільність і в міру наближення небесних тіл до Сонця, та й до іншим центральним тілам. Серед планет земної групи і взагалі всіх силікатних небесних тіл аномально високу щільність має Меркурій ...

Читати далі...

Реферат на тему: Метод рішення жорстких краєвих завдань без ортонормірованія


Категорія: Математика
Олексій Юрійович Виноградов к.ф.-м.н. 1. Введення. На прикладі системи диференціальних рівнянь циліндричної оболонки ракети - системи звичайних диференціальних рівнянь 8-го порядку (після поділу приватних похідних методом Фур'є). Система лінійних звичайних диференціальних рівнянь має вигляд:, де - шукана вектор-функція задачі розмірності 8х1, - похідна шуканої вектор-функції розмірності 8х1, - квадратна матриця коефіцієнтів диференціального рівняння розмірності 8х8, - вектор-функція зовн...

Читати далі...

Реферат на тему: Основні поняття про вимірювання і засобах вимірювань


Категорія: Математика
Класифікація вимірювань Всі вимірювання класифікують (рис. 8.2): за способом отримання інформації; за характером зміни одержуваної інформації в процесі вимірювання; за кількістю вимірювальної інформації; стосовно основних одиницям. Рис. 8.2 Класифікація вимірювань За способом отримання інформації вимірювання поділяються на такі види: 1. Прямі вимірювання, при яких шукане значення вимірюваної величини отримують безпосередньо (шляхом порівняння величини з її одиницею). При прямих вимірюваннях ...

Читати далі...
Правий куточок