Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Піфагор 3


Категорія: Математика
Бексултанова 2. Данія 3. Шокановна 4. 10 Г 5. ОКШДС № 77 6. < /td> Г. Караганда 7. Шокенова З.У. 8 . геометрія

Читати далі...

Реферат на тему: Квитки з математичного аналізу


Категорія: Математика
Осн. поняття Грані числових мн-в Числові послідовності Непр. ф-ції на пр-ке 1. Осн. поняття Мат.модель - будь-який набір кр-ний; нерівностей та інших мат. Співвідношень, яка в сукупності описує цікавий для нас об'єкт. Мн-во вещест. чисел розбивається: на раціонал. і ірраціо. Рац. - Число, яке можна представити у вигляді p/q де p і q - цілий. числа. Ірраціо. - Всяке дійсне число, яка не явл. раціонал. Будь-яке вещ. число можна представити у вигляді бесконеч. десят. Дро...

Читати далі...

Реферат на тему: Формули з математичного аналізу


Категорія: Математика
Формули диференціювання Таблиця основних інтегралів   Правила інтегрування Основні правила диференціювання Нехай С-постійна, u = u (x), v = v (x) - функції, що мають похідні. 7) Інтегрування по частинах Основні властивості визначеного інтеграла Інтегрування найпростіших дробів Заміна змінної у невизначеному інтегралі Площа плоскої фігури Площа криволінійної трапеції, обмеженої кривою, прямими і відрі...

Читати далі...

Реферат на тему: Лекції з математичного аналізу 2


Категорія: Математика
Аксіоматика дійсних чисел. Алгебраїчні властивості дійсних чисел. На безлічі дійсних чисел визначена операція додавання, яка задовольняє таким аксіомам: Введемо операцію множення: Дистрибутивність. Розподільний закон. Безліч, елементи якого задовольняють a, b, c - числове поле. Приклади: безліч речових і раціональних чисел. Відношення порядку. На безлічі дійсних чисел вводиться відношення порядку, тобто , Яке задовольняє наступним аксіомам: виконується З цих аксіом випливає, що для будь-...

Читати далі...

Реферат на тему: Шпаргалка з теорії ймовірностей


Категорія: Математика
1) властивість ймовірності: 20 стор Ймовірність неможливого події дорівнює 0, тобто . . Ймовірність достовірної події дорівнює 1, тобто , Для будь-якої події. , Т.к. , То і отже. Якщо події А і В несумісні, то ймовірність суми дорівнює сумі ймовірностей: (узагальнена теорема додавання ймовірностей). (Теорема додавання k доданків) Якщо А1, А2, ..., Аk попарно несумісні, то. Якщо (А тягне В), то. , Тоді Якщо, то. Тоді. ,. Якщо події Н1, Н2, ..., Нk утворюють повну групу, то. Т.к. , ...

Читати далі...
Правий куточок