Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Депозитна і кредитна політика банку


Категорія: Банківська справальний, виконуючи залежно від ситуації активну або пасивну функцію. У цьому випадку ми маємо справу з міжбанківським кредитуванням. Що стосується всіх інших підприємств, організацій, установ та фізичних осіб (нефінансовий сектор економіки), то кредитні відносини банку з ними мають інший характер - тут банк практично завжди є стороною, що дає кредит. Далі мова йде саме про активний банківському кредитуванні. Кредитну політику можна визначити як систему заходів банку в області кредитування клієнтів, здійснюваних банком для реалізації його стратегії і тактики, з визначенням пріоритетів у процесі розвитку кредитних відносин, з одного боку, та функціонування кредитного механізму - з іншого. 2 Кредитна політика комерційного банку має внутрішню структуру, яка включає: - стратегію банку з розробки основних напрямків кредитного процесу; - тактику банку з організації кредитування; - контроль за реалізацією кредитної політики. 3 Елементи кредитної політики знаходять своє практичне вираження в прийомах, способах, методах її реалізації. Механізм реалізації кредитної політики комерційного банку включає наступні етапи. Загальні положення та цілі кредитної політики. Апарат управління кредитними операціями і повноваження співробітників банку. Організація кредитного процесу на різних етапах реалізації кредитного договору. Банківський контроль та управління кредитним процесом. 4 Кредитна політика є внутрішнім документом банку, що визначає основні підходи до кредитування і вимоги до позичальників з урахуванням сформованої поточної економічної ситуації. Кредитна політика виражає філософію (загальний підхід, концепцію) кредитної діяльності банку, встановлює стратегічні основи кредитної діяльності. В якості однієї з головних цілей кредитної політики виступає високодоходне розміщення пасивів (у тому числі залучених вкладів і депозитів) банку в кредитні продукти при одночасному підтримці певного рівня якості кредитного портфеля банку. На якість кредитного портфеля впливає поточний рівень проблемної та простроченої позичкової заборгованості. Простроченої вважається непогашена в строк заборгованість, не виконані зобов'язання позичальника по кредиту. Проблемна заборгованість - це заборгованість з прямими або непрямими ознаками фактичної наявності або ймовірного виникнення проблем в обслуговуванні кредиту позичальником і своєчасному виконанні зобов'язань позичальника перед банком-кредитором. Чим нижча частка проблемної та простроченої заборгованості в кредитному портфелі банку, тим відповідно вище якість кредитного портфеля. Якісний кредит - це забезпечений кредит, який буде погашений у встановлений термін без виникнення проблем і труднощів у позичальника. Банку необхідно дотримуватися розумний баланс між прибутковістю і ризиком. За допомогою розробки та дотримання кредитної політики банк прагне звести ризики до мінімуму, отримуючи при цьому максимально допустиму прибутковість операцій. Кредитна політика приймається вищим керівництвом банку (радою директорів або правлінням банку), через цей документ делегуються повноваження виконавцям - співробітникам кредитних підрозділів. Відповідно в кредитній політиці банку розмежований рівень прийняття рішень, рівень повноважень на проведення певних дій, операцій. Одна з головних завдань кредитної політики полягає у виробленні єдиного підходу до операцій кредитування, особливо у разі наявності філіальної мережі у кредитної організації. Таким чином, кредитна політика встановлює підходи, визначає загальні принципи кредитування клієнтури комерційного банку, визначає типи наданих кредитів (позик), повноваження різних рівнів банку з прийняттю цих питань, деякі операційні деталі кредитних процедур. Кредитна політика банку, як правило, містить обов'язкові вимоги до позичальника банку. Дані вимоги пред'являються на етапі розгляду заяви на отримання короткострокового або довгострокового кредиту (банківської гарантії/питання про пролонгацію кредиту). Вимоги, наприклад, можуть включати в себе мінімально допустиму ступінь фінансової стійкості потенційного позичальника (вимоги до рівня кредитоспроможності), достатність власного капіталу позичальника, обмеження максимальної частки позикових коштів в активах і виручці позичальника, тощо. Можуть бути позначені переваги за видами діяльності потенційних позичальників банку. Також в політиці містяться вимоги до структури та предмету застави, наприклад, обумовлені допустимі випадки прийняття менш ліквідного заставного майна (наприкл...


Попередня сторінка | Сторінка 2 из 18 | Наступна сторінка

Правий куточок