Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Методологічні основи інвестування, економічна сутність і форми


Категорія: Банківська справа9;єкти (матеріальні, нематеріальні), 3) інфраструктуру; 4) ринковий механізм; 5) контроль з боку держави за діяльністю ринкового механізму.
Ринок реальних активів пропонує такі товари та послуги: 1) нерухомість, ділянки під забудову, земля, обладнання, будівельні матеріали, тобто іпотечний ринок, 2) вишукувальні, пусконалагоджувальні, конструкторські, будівельні та інші роботи і послуги, тобто підрядний ринок; 3) патенти, ліцензії, НОУ-ХАУ, нові технології, ІНЖЕНЕРИНГОВИЙ і консалтингові послуги; 4) ринок робочої сили відповідної підготовки та кваліфікації.
Ринок фінансових активів (фінансовий ринок): валютний грошово-кредитний, фондовий ринки , ринок нерухомості та землі, ринок золота, дорогоцінних металів. Виробництво і рух інвестиційних товарів забезпечується елементами інвестиційної інфраструктури, основними завданнями якої є обслуговування інвестиційної сфери і задоволення інвестиційного попиту.
Якщо мати на увазі ринок реальних активів, то найважливішими елементами інфраструктури є: будівельні, архітектурні, проектно-вишукувальні, монтажні та пусконалагоджувальні фірми, які створюють інвестиційні проект і його реалізують.
Якщо мова йде про ринок фінансових активів, то найважливішими елементами інфраструктури є: фондові біржі, брокерські і дилерські контори, банківські та парабанковские інститути, депозитарії.
Всі вищесказані інститути утворюють інституційний елемент інфраструктури.
Другий елемент - законодавчо-правової (закони України та інші нормативно-правові акти, які регулюють інвестиційну сферу, захищаючи права емітентів та інвесторів і формують їх обов'язки).
Третій елемент - інформаційний елемент інфраструктури (ЗМІ і різні рейтингові агентства, які повинні давати повну, правдиву та достовірну інформацію про різні емітенти і допомагати інвесторам у виборі різних інвестиційних документах)
5. Правове та макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності. Правова система України включає більше 100 законів і законодавчих актів. Найважливіші серед них: закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91, закон України «Про держ. програму заохочення іноземних інвестицій в Україну », закон України« Про господарські товариства », закон України« Про підприємництво », закон України« Про власність », закон України« Про інститути спільного інвестування: корпоративних і пайових інвестиційних фондах »; введені в дію з 01.01 .04 Цивільний і Господарський кодекси; закон України «Про іпотеку», закон України «Про регуляторну політику держави у сфері господарської діяльності», закон України «Про цінні папери і фондову біржу».
Законодавча база встановлює правовий статус інвесторів, їх права та обов'язки і регулює інвестиційну діяльність в її різних формах: 1) регулювання сфер і об'єктів інвестування; 2) податкове регулювання інвестиційної діяльності; 3) регулювання інвестицій шляхом проведення грошово-кредитної політики та прийняття адекватних законів; 4) закони, що регулюють участь інвесторів у приватизації; 5) забезпечення захисту інвестицій, тобто законодавче регулювання здійснення ПЗІ в Україну та інвестицій з України.
Економічна теорія і практика країн з ринковою економікою виробила різноманітний комплекс заходів впливу на інвестиційний ринок. Залежно від стану економіки (темпи зростання, стадії економічного циклу, рівень інфляції, дефіцит держ. Бюджету, стан платіжного балансу) застосовуються ринкові концепції державного регулювання, які грунтуються на двох цільових установках: 1) кінцева мета, де загальними макроекономічними завданнями є зростання обсягів виробництва і зайнятості, стабільність цін, а також оптимальний стан держ. бюджету, платіжного балансу, обсяг державних валютних ресурсів, розмір зовнішнього і внутрішнього боргу; 2) проміжна мета - стан інвестиційної сфери та інвестиційного ринку. Головними завданнями є: підтримка стабільності процентної ставки, низький рівень інфляції, моніторинг за динамікою грошової маси.
Існує два крайніх підходу втручання держави в інвестиційний процес: 1. Держава бере на себе переважну частину функцій інвестора, тобто концентрацію в своїх руках інвестиційного капіталу, створення і фінансування проектів, матеріально-технічне постачання, привласнення переважної частини доходів від інвестицій. Ця крайність мала місце в адміністративно-командній економіці. 2. Максимальна свобода надається приватному інвестору і держава впливає на інвестиційний процес в першу чергу через м...


Попередня сторінка | Сторінка 2 из 10 | Наступна сторінка

Правий куточок