Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Багатополярний світ і плюрально модерність: до питання про політичні завданнях інтелектуальної історії


Категорія: Політологія
В. А. Кокшаров 12 - 13 жовтень 2008 р., в самий пік падіння біржових індексів, російські, європейські, американські та індійські політологи, філософи, економісти, дипломати, журналісти та політичні діячі зібралися у Венеції для того, щоб обговорити проблему, яка , як свідчать наведені як епіграф слова Ю. Хабермаса [см.: Habermas, 29], була найгострішим чином поставлена ??в міжнародних відносинах вже в 2003 р. однобічно розпочатої США війною в Іраку. Цю проблему конференція сформулювала у вигля...

Читати далі...

Реферат на тему: Антибільшовицьке рух на уральських заводах в 1918 р. (радянська історіографія)


Категорія: Політологія
А. В. Іванов Питання про участь робітників Уралу в антибільшовицьких виступах на початковому етапі Громадянської війни радянською історіографією вирішувалося за схемою, що передбачала два варіанти відповідей: або повне ігнорування цього феномена, або його пояснення недостатнім розвитком класової самосвідомості частини робітників і, внаслідок цього, їх схильністю впливу «дрібнобуржуазної стихії». Глибоких досліджень цього явища не проводилося, оскільки воно не вкладалося в марксистсько-ленінськ...

Читати далі...

Реферат на тему: Державна політика в галузі автоматизації управління в СРСР (1950-ті - початок 1960-х рр..)


Категорія: Політологія
Є. П. Стрюкова Друга чверть ХХ в. ознаменувалася бурхливим розвитком науки і техніки. У цей час в науці починають відбуватися зміни не тільки в окремих областях, а й у засобах і методах наукової діяльності в цілому, змінюється соціальна роль науки. У техніці з'являється абсолютно новий тип обладнання, створеного з використанням нових технологічних принципів. Наприкінці 1940-х - початку 1950-х рр.. розробляється принципово новий вид техніки - автоматична. Розпочаті майже одночасно зміни...

Читати далі...

Реферат на тему: Афганський вектор політики безпеки ШОС в Центральній Азії


Категорія: Політологія
Г. М. Майтдінова Аналізується політика безпеки ШОС в контексті врегулювання афганської проблеми, з урахуванням того, що пріоритетним напрямком діяльності ШОС є забезпечення регіональної та національної безпеки держав Центральної Азії. Автор вважає, що для мирного врегулювання афганської проблеми необхідно безпосередню участь держав, що межують з цією країною, а також ключових акторів в регіоні у вигляді контактної групи за формулою 7 + 5, що має на увазі участь семи держав, щ...

Читати далі...

Реферат на тему: Політологія як наука


Категорія: Політологія
С.С. Малєтін, Сибірський університет споживчої кооперації Росія наприкінці ХХ століття знову переживає болісний процес зміни суспільного ладу. Глибокі зміни в економіці, політичній і духовній сферах життя російського суспільства набувають все більш незворотного характеру. Разом з тим, очевидно, що декларовані політичної елітою суспільства мети все ще далекі від досягнення. Можливі різні альтернативи виходу з сучасного кризового стану. Багато в чому це залежить в...

Читати далі...
Правий куточок