Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат на тему: Про значення і ролі судово-медичної експертизи у встановленні події при розслідуванні злочинів


Категорія: Право, юриспруденція
Віл Акопов, Олена Надтока На етапі кваліфікації злочинів проти здоров'я медична оцінка по суті зумовлює правову, оскільки від висновків експерта залежить вибір складу злочину не тільки під час слідства, але і в момент постановлення вироку в суді. Важливе правове значення судово-медичної експертизи тісно пов'язане з встановленням в діянні такої ознаки складу злочину як об'єктивна сторона злочину, яка являє собою зовнішню характеристику процесу скоєння злочину, настали наслідки, а так...

Читати далі...

Реферат на тему: Поняття інтелектуального капіталу


Категорія: Право, юриспруденція
Андрєєва С.А. Донецький національний технічний університет Інтелектуальний капітал Сучасна економіка України знаходиться в стані трансформації та структурної перебудови. Визначаючи пріоритети економічного розвитку необхідно враховувати тенденції світового прогресу. Сьогодні основні акценти економічного прогресу переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку, переходу до стратегії економіки, яка базується на знаннях. У зв'язку з цим першочерговим завданням, яке стоїть перед...

Читати далі...

Реферат на тему: Вимоги НОУТ до прийняття управлінських рішень в органах державної і муніципальної влади Росії


Категорія: Право, юриспруденція
А.І. Казанник У вітчизняній і зарубіжній літературі є фундаментальні наукові роботи, присвячені проблемам розуміння природи управлінських рішень, процесу їх прийняття, організації виконання та визначення ефективності за результатами їх реалізації1. Тематика даного дослідження зумовлює необхідність розглянути лише питання про те, які вимоги НОУТ повинні пред'являтися до прийняття управлінських рішень в органах державної і муніципальної влади Росії. Прийняття рішення - це процес аналізу, пр...

Читати далі...

Реферат на тему: Федерація і федералізм: семантико-термінологічний аспект


Категорія: Право, юриспруденція
В.А. Симонов Необхідні для ефективного удосконалення територіально-політичної організації нашої держави теоретичні вишукування доцільно починати безпосередньо з змісту базових понять федералізму і федерації. Їх значення многоаспектно, але, як зазначив в 1980 р. Є.І. Колюшін, традиційно в нашій літературі під федералізмом прийнято розуміти федеративну форму державного устройства1. У наступні роки така традиція збереглася, і ряд сучасних авторів, зокрема Г.І. Королева-Конопляна, продовжують г...

Читати далі...

Реферат на тему: Цивільне право


Категорія: Право, юриспруденція
Зміст Вступ Розділ І. Поняття и віді об'єктів ЦИВІЛЬНИХ прав Розділ ІІ. Речі як об'єкти ЦИВІЛЬНИХ прав. Класифікація промов. Майно Розділ ІІІ. Цінні папери як об'єкти ЦИВІЛЬНИХ прав Розділ ІV. Вексель як об'єкт ЦИВІЛЬНИХ прав Розділ V. Особисті немайнові блага як об'єкти ЦИВІЛЬНИХ прав. Висновки Список використаної літератури Вступ Соціальна Цінність права Полягає у тому, что воно, втілюючі Загальну, груповий та індівідуальну волю (Інтерес) учасников суспільних віднос...

Читати далі...
Правий куточок